Ülkemiz konum olarak en yüksek riskli deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Zaman zaman yaşanan deprem, tsunami ve zemin kaymasına yol açan bu tektonik hareketler; hem can, hem de mal kayıplarına neden olmaktadır.

Depremler sonucunda karşılaşılabilecek maddi zararı tam anlamıyla karşılayabilmeniz için deprem sigortası en güvenilir çözümlerden biri. 

Sigortaladığınız konut kısmi ya da tamamen zarar görmüş olsa bile DASK teminatı altındaysa temelleri, ana duvarları, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarları, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanları, merdivenleri, asansörleri, sahanlıkları, koridorları, çatıları, bacaları, yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı tüm bölümleri bir arada ya da ayrı ayrı olmak üzere güvence altına alınır.

DASK sigortası yıllık olarak yenilenen bir poliçe türüdür.

 
DASK Sigortası İçin Gerekli Belgeler 

DASK yaptırmak i&çin temin edilecek bilgiler tamamen sigortalının beyanına göre yapılacağından bilgi teyidinde yaşanacak olaylardan doğacak tüm sorumluluk sigortalının üzerindedir. DASK yaptırabilmek için; 
  • Sigortalının adı, ikamet ettiği adres, telefon numarası, varsa cep telefonu, 
  • Sigortalının vergi ve TC kimlik numarası, 
  • Sigortalanacak yerin açık adresi, 
  • Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu),
  • Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996, 1997-1999, 2000-...), 
  • Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer), 
  • Binanın ka&ç katlı olduğu, 
  • Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı), 
  • Konutun brüt yüz ölçümü (m2),
  • Konutun kullanım şekli/çeşidi (mesken, ticarethane, büro, diğer) evraklarının tamamlanması yeterlidir. 


DASK Sigortası konutunuz için oluşacak zararları kısıtlı şekilde kapsadığından, yaptırmadan önce konut sigortası fiyatlarını araştırmak önerimizdir. Konut sigortaları bazı özel durumlarda görülecek zararları da karşılamak üzere kurgulanır. Size uygun konut sigortası paketlerine de göz atabilirsiniz.